RSS
 

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

29 mar
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

Budynek znajduje się na ulicy Kredytowej. Gmach wzniesiony został w latach 1856 —1858 według projektu Henryka Marconiego. Obecnie swoją siedzibę ma tu Państwowe Muzeum Etnograficzne. Dziś opowiem wam, co działo się w tym budynku w latach 1825— 1864. Otóż w tym zabytkowym budynku mieściło się Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, czyli pierwsza polska te instytucja bankowa, stowarzyszenie właścicieli ziemskich Królestwa Polskiego. Założył je w 1825 r. ówczesny minister skarbu Królestwa Polskiego, aby wydźwignąć państwo z kryzysu.

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Dyrekcje szczegółowe towarzystwa mieściły się w Kaliszu, Lublinie, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Suwałkach. Celem działalności towarzystwa byłą pomoc ziemianom w spłacie zadłużenia ich majątków, ponieważ gospodarka była wtedy w opłakanym stanie. Zadłużenie ziemian wynosiło 64% wartości wszystkich majątków ziemskich. Było ono skutkiem m. in. : tzw. sum bajońskich, czy zniszczeń powstałych podczas rozbiorów i wojen napoleońskich

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Towarzystwo wyemitowało papiery wartościowe, które przynosiły nabywcom określony procent, a organizacja uzyskiwała fundusze, które pożyczała zadłużonym gospodarstwom. Warunkiem uzyskania pożyczki był najmniejszy limit podatkowy równy 100 zł , co wykluczało udzielanie pomocy kredytowej średnio zamożnej i ubogiej szlachcie. Pożyczkę udzielano na okres 28 lat z 4% oprocentowaniem, które było niskie i starczało tylko na pokrycie kosztów własnych. Towarzystwo udzielało pożyczek także zadłużonemu państwu, które dawało w zastaw dobra narodowe.

Początkowo działanie towarzystwa wydawało się być ryzykownym przedsięwzięciem, lecz po dwóch latach jego istnienia uznano go za „arcydzieło”. Wkrótce idea ta znalazła naśladowców w Skandynawii, Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej. W ramach represji po powstaniu listopadowym możliwości działania Towarzystwa zostały znacznie ograniczone, lecz nadal funkcjonowało, choć bez jego założyciela.

4,5 % list zastawny

Towarzystwo miało równie zasługi polityczne w dziejach Polski. Tu w lutym i czerwcu 1858r. obradowało Towarzystwo rolnicze podejmujące problemy reform rolnych, m.in. oczynszowania. Towarzystwo stało się także miejscem krystalizowania się ośrodka „białych” przed powstaniem.

W czasie powstania styczniowego, a dokładnie 9 czerwca 1863 polski personel Banku Polskiego przekazał powstańcom, dowodzonym przez Aleksandra Waszkowskiego depozyty Kasy Głównej Królestwa w wysokości około 4 milionów złotych. Jak się okazało później, około 85% tej sumy zawarta była w bezwartościowych obligacjach właśnie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Bezwartościowe, ponieważ nigdy nie udało się ich zamienić na gotówkę.

Towarzystwo Kredytowo Ziemskie działało aż do wybuchu II wojny światowej.

Bibliografia:

pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Kr%C3%B3lestwie Polskim

www.muzeum.warszawa1939.pl

wczorajidzis.blogspot.com/

wcn.pl

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii XIX wiek

 

Dodaj komentarz